صحبتی با علی پروین برای هیئت مدیره پرسپولیس انجام نشده/ می خواهند در پرسپولیس حاشیه ایجاد کنند

صحبتی با علی پروین برای هیئت مدیره پرسپولیس انجام نشده/ می خواهند در پرسپولیس حاشیه ایجاد کنند   یک منبع نزدیک به علی پروین: صحبتی با علی پروین برای هیئت مدیره پرسپولیس انجام نشده/ می خواهند در پرسپولیس حاشیه ایجاد کنند یک منبع نزدیک به علی پروین شایعه حضور او در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس

آخرین دیدگاه‌ها